SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022

PROGRAMAREA STUDENȚILOR pentru EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR

♦ Studii universitare de licență
Geografia turismului
;
Geografia turismului (în limba engleză)
;
Planificare teritorială
;
Geografia mediului;
Educație fizică și sportivă;
Kinetoterapie și motricitate specială;
Kinetoterapie și motricitate specială (în limba engleză).

♦ Studii universitare de master
Tourism management and planning (în limba engleză)
;
Gestiunea și amenajarea teritoriului asistată de GIS
;
Educație fizică și antrenament sportiv;
Kinetoterapie în reeducarea funcțională.

ANUNȚ IMPORTANT - Înscrierea la examenul de licență/disertație

CALENDAR examen de licență și disertație - domeniile: Geografie, Știința mediului;
CALENDAR examen de licență și disertație - domeniile: Educație fizică și sport, Kinetoterapie.

Comisii de examinare-finalizare studii universitare de licență și master;
Comisia pentru soluționarea contestațiilor la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență.

REGULAMENT de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat;
PROCEDURA privind elaborarea lucrării de finalizare a studiilor.

TEMATICA pentru finalizare studii - studii universitare de licență:
Geografie, Geografia turismului, Geografia turismului (în limba engleză), Planificare teritorială, Știința mediului;
Educație fizică și sportivă;
Sport și performanță motrică;
Kinetoterapie și motricitate specială (grile);
→ Kinetoterapie și motricitate specială (în limba engleză) - RO; EN.


FORMULARE finalizare studii (cerere de înscriere, copertă și pagina de gardă a lucrării, declarație de autenticitate)

♦ Studii universitare de licență
Educație fizică și sportivă;
Kinetoterapie și motricitate specială;
Kinetoterapie și motricitate specială (în limba engleză);
Sport și performanță motrică;
Geografia turismului;
Geografia turismului (în limba engleză);
Planificare teritorială.

♦ Studii universitare de master
Educație fizică și antrenament sportiv;
Kinetoterapie în reeducarea funcțională;
Tourism management and planning (în limba engleză);
Gestiunea și amenajarea teritoriului asistată de GIS.